Kenmerken van psychose

Uitleg over psychose

De kenmerken van een psychose zijn duidelijk aanwezig. Mensen die een psychose hebben zijn het contact met de realiteit kwijtgeraakt. Het gaat over een ernstige verstoring van verwerking van informatie. Het kan zijn dat ze last hebben van hallucinaties. Ze proeven andere dingen, ze horen dingen die er niet zijn. Ze kunnen ook stemmen in hun hoofd horen die er niet zijn, maar daardoor kunnen ze bang zijn en zijn ze extra alert. Er zijn ook stemmen die volgens hen opdrachten doorgeven die zij uit moeten voeren, dit komt voor ons vreemd over maar mensen met een psychose ervaren het echt zo. Ze kunnen last hebben van waanbeelden. Maar ook van desorganisatie van het denken. Denken gaat erg snel, of te langzaam of het is chaotisch. Helder denken is voor hen lastig en daar loopt het vaak dan ook op vast. Een psychose is geen pretje, ook niet voor de omgeving. Het is lastig om hier goed mee om te gaan. Je hebt namelijk geen idee wat er bij mensen met een psychose in het hoofd omgaat, zij proberen het soms wel uit te leggen maar je kunt het niet altijd begrijpen. Zij praten ooit tegen anderen in hun hoofd of ze zijn er in een gesprek ineens niet bij omdat ze een opdracht doorkrijgen. Door deze ervaring worden ze heel alert en kunnen ze al bang zijn als de telefoon gaat. Ze denken dat er mensen door de telefoon komen en rare gesprekken met het hele gezin willen voeren. Daar moet wat aan gedaan worden, want een psychose kan rare wendingen aannemen. Dit kan een grote impact hebben op het hele gezin, vaak hebben zij begeleiding nodig en worden er medicijnen gegeven aan diegene die een psychose heeft.