Privacy

Op kenmeken.net wordt door externe leveranciers, zoals Google, gebruik gemaakt van cookies om advertenties te vertonen.
Google kan door middel van de zogeheten DART-cookie advertenties weergeven op basis van uw bezoeken aan deze website en aan andere websites op het internet.
Op Google's Adverteren en privacy pagina heeft u de mogelijkheid zich af te melden voor het gebruik van de DART-cookie dit kost u niets.
Een andere mogelijkheid is om via uw browser de cookie-instellingen aan te passen, maar let hierbij op dat websites die cookies vereisen hierdoor mogelijk niet meer optimaal kunnen werken.