Kenmerken van persoonlijkheidsstoornis

Uitleg over persoonlijkheidsstoornis

Je kunt een persoonlijkheidsstoornis herkennen wanneer iemand extreem of hinderlijk is in het gedrag of wanneer iemand onberekenbaar is, egocentrisch is ingesteld, dit gedrag is er dan niet af en toe, maar continu. De mensen die een persoonlijkheidsstoornis hebben, hebben een star patroon van denken, maar ook van voelen en handelen. Ze hebben vaak geen goed gevoel over anderen en kunnen erg impulsief zijn. Kenmerken die horen bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bijvoorbeeld terugkerende conflicten met mensen in de omgeving of een instabiel levenspatroon en niet goed richting aan het leven weten te geven. Het kan ook zijn dat ze last hebben van extreme stemmingswisselingen, agressieve uitingen en snel impulsief reageren en zich snel buitengesloten of afgewezen voelen. Ook de invloed op de omgeving van mensen met een persoonlijkheidsstoornis is groot, contact onderhouden kan lastig zijn en je hebt geen idee hoe je iemand aantreft. Dit kan de ene keer vrolijk zijn en een half uur later heel negatief. Je weet niet zo goed wat je aan deze persoon hebt en dat maakt afspraken maken lastig. Het is daarom belangrijk dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis hulp krijgen. Als je het idee hebt dat mensen een persoonlijkheidsstoornis hebben dan kun je hier met hen over praten en dan kunnen zij dat verder laten onderzoeken. Maar wanneer zij meerdere van deze kenmerken vertonen is de kans op een persoonlijkheidsstoornis groot. Veel mensen lopen er mee rond en hebben het zelf niet in de gaten, de omgeving vaak wel, mede omdat zij ook hinder ondervinden in sociale contacten bijvoorbeeld. Het is belangrijk alles met elkaar bespreekbaar te maken, maar praat wel op een moment dat zij een goede bui hebben en iets van je aannemen. Soms lijkt alle energie die je erin steekt niets uit te maken. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben professionele hulp nodig, maar ook deze hulp geeft niet altijd het beoogde resultaat.