Kenmerken van Hoogbegaafdheid

Uitleg over hoogbegaafdheid

Als je hoofbegaafd bent, dan heeft dat een aantal voordelen. Er zijn namelijk een aantal positieve kenmerken. Zo is het bij hoogbegaafdheid dat je veel begrijpt en ook veel informatie kunt onthouden, als je hier interesse in hebt dan gaat het eigenlijk vrijwel vanzelf. Je vindt lezen erg leuk en je leest ook veel boeken, in je vrije tijd ben je altijd bezig met het verzamelen van informatie op allerlei manieren. Dit kan zijn in de vorm van boeken lezen, maar je kunt ook op internet informatie op zoeken of met anderen in gesprek gaan en een soort vraaggesprek houden omdat je hierdoor meer te weten komt. Je presteert significant beter op mondelinge overhoringen dan bij schriftelijke overhoringen. Feiten zijn voor mensen met hoogbegaafdheid geen probleem. Ze hebben een grote algemene ontwikkeling en ze komen goed uit de verf wanneer zij individueel onderwijs op maat krijgen. Ze zijn ook erg creatief en hebben een levendige verbeelding. Thuis zijn mensen met hoogbegaafdheid altijd bezig en ontwikkelen allerlei activiteiten. Je hebt een brede belangstelling voor dingen en je vindt het leuk om dingen te onderzoeken, maar je bent als je hoogbegaafdheid hebt ook erg gevoelig. Dit wordt door veel mensen niet gezien. Men weet dat deze mensen erg veel weten, maar ze weten ook niet alles. Ze kunnen overschat en onderschat worden. Dat is de valkuil die er is bij hoogbegaafdheid, in het onderwijs krijgen kinderen vaak te weinig aandacht, ze liggen vaak voor en moeten zelf maar voor uitdaging zorgen. Ze kunnen met rekenen ook gerust twee jaar voor liggen op de rest van de groep, dit maakt het hebben van vriendjes soms ook lastig omdat kinderen niet met hem of haar willen spelen omdat ze altijd goede punten halen en alles weten.