Kenmerken van borderline

Uitleg over borderline

Mensen met borderline kun je herkennen aan de volgende aspecten, ze proberen bijvoorbeeld krampachtig over te komen, ze hebben snel het gevoel dat ze in de steek worden gelaten en ze hebben vaak intense relaties met anderen, maar deze zijn vaak instabiel. Ze kunnen daarbij ook extreem zwart-wit denken. Ze hebben vaak ook een identiteitsstoornis, een aanhoudend wisselend zelfbeeld of een zelfgevoel. Er is ook sprake van impulsiviteit met negatieve gevolgen voor zichzelf op minstens twee gebieden. Hierbij kan gedacht worden aan vreetbuiten, geldverspilling, veel wisselende seksuele contacten of roekeloos rijgedrag. Er kunnen bij mensen met borderline ook symptomen zijn als terugkerende pogingen tot zelfdoding, gestes of dreigingen, of zelfverwonding. Er is ook sprake van sterk wisselende stemmingen, als reactie op gebeurtenissen. Dit kan weer leiden tot angst en stress, hierdoor kunnen zij zichzelf weer gaan verwonden. Mensen met borderline hebben vaak een gevoel van leegte, dit noemen ze ook wel een chronisch gevoel omdat het blijvend aanwezig is. Ze kunnen intense woede aanvallen hebben en moeite hebben om hun boosheid te beheersen. Er zijn dan ook regelmatig driftbuien en aanhoudende woede is ook vaak aanwezig. Er kan niet zomaar een diagnose van borderline worden gesteld, daarbij worden ook kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen bekeken. Er moet bijvoorbeeld een duurzaam patroon van innerlijke ervaringen en gedragingen aanwezig zijn en die moeten dan weer duidelijk afwijken van de verwachtingen binnen de cultuur van de betrokkene. Een persoon met borderline is vaak ook star en vindt het allemaal wel prima. Vriendschappen zijn voor mensen met borderline lastig, maar ook voor de omgeving is het lastig om met mensen met borderline om te gaan. De stemmingen kunnen ineens wisselen en je hebt geen idee hoe je iemand aantreft wanneer je op bezoek gaat. Het is belangrijk naar de persoon met borderline te luisteren zodat zij even hun verhaal kwijt kunnen.