Kenmerken van Autisme

Uitleg over autisme

Autisme heeft een aantal kenmerken, maar deze zijn per leeftijdscategorie anders. Bij kinderen tussen de nul en de twee jaar kun je al een en ander zien van de autisme kenmerken. Kinderen nemen dan liever twee dingen mee in plaats van één, ze hebben dan in iedere hand een gelijke vorm of dezelfde kleur. Het kind kan ook slecht reageren op het roepen van de naam of het lacht niet of nauwelijks naar jou. Ze hebben weinig interesse in andere mensen en ze gebruiken bepaalde woorden niet meer welke eerst wel werden gebruikt. Het kind heeft er moeite mee om gebaren te begrijpen en snapt fantasiespelletjes niet. Er wordt niet met speelgoed gespeeld en het kind maakt nauwelijks oogcontact met je. Voor kinderen van drie tot vijf jaar zijn er weer andere opvallende autisme kenmerken. Een kind maakt dan slecht oogcontact, toont weinig tot geen interesse in anderen en speelt het liefst alleen en liever niet met andere kinderen. Een kind kan vreemd reageren op de emoties van anderen: het lacht bijvoorbeeld als iemand huilt, verdriet heeft. Het kind kan niets met deze emotie. Je kind kan ook erg gevoelig zijn voor indrukken van bijvoorbeeld geluiden. Ook maakt een kind vaak opvallend veel bewegingen zoals handgebaren, ook wel fladderen genoemd. Een kind houdt ook vast aan patronen, alles moet hetzelfde. Kinderen van zes tot elf jaar maken nauwelijks oogcontact met anderen. Ze spelen niet met leeftijdsgenootjes, ze maken geen gebaren zoals uitzwaaien, een kind heeft moeite om samen iets te doen, er wordt gebruik gemaakt van opvallende bewegingen, er is geen interesse in andere mensen en het kind kan zich niet in een ander verplaatsen. Het heeft geen inlevingsvermogen.

Autisme als je ouder wordt

De kenmerken die bij autisme horen als je tussen de twaalf en zeventien jaar bent zijn: geen goed oogcontact maken met anderen, weinig emotie af laten lezen van het gezicht, alles wat gezegd wordt heel letterlijk nemen, sociaal ongewenst gedrag laten zien, vasthouden aan patronen en kan van slag raken als dit patroon wordt veranderd. Daarnaast reageert iemand vreemd in een bepaalde sociale en emotionele situatie. Dit zijn natuurlijk niet alle kenmerken die bij autisme horen, maar wel een groot aantal. Zoals je kunt lezen zijn deze kenmerken van jongs af aan al aanwezig. De jongere maakt geen of nauwelijks oogcontact. Hij of zij speelt niet samen of spreekt niet af met leeftijdgenootjes, maar ontwikkelt zijn of haar eigen interesses en schiet daarin door. Dit is allemaal erg opvallend voor autisme, kinderen die hier kenmerken van vertonen worden vaak nader onderzocht wanneer zij in groep twee of drie zitten op de basisschool. Dan zijn ze voor een groot deel verder ontwikkeld en kunnen de kenmerken nader bekeken worden. Ook de leerkracht kan dan aangeven wat hij op school merkt en dat wordt dan meegenomen bij het onderzoek. Dit is een belangrijke tijd want nu zien anderen ook hoe een kind zich ontwikkelt. Een leerkracht ziet ook dat een kind anders is dan leeftijdsgenootjes. Hij kan deze ontwikkeling zien als opvallend, afwijkend of zelfs vervelend gedrag, dat kan een reden zijn om te kijken naar de ontwikkeling en of dat de kenmerken horen bij autisme.