Kenmerken van Asperger

Uitleg over asperger

Asperger heeft een aantal kenmerken, het is belangrijk om te weten dat het een vorm van autisme is. De kenmerken kunnen verdeeld worden in een aantal groepen, zo zijn er sociale beperkingen, maar is er ook een speciale groep met diverse kenmerken, omdat deze niet zo goed in een categorie geplaatst kunnen worden. Bij de sociale kenmerken van Asperger is het belangrijk om te weten dat “Aspergers” het moeilijk vinden en vaak zelfs helemaal niet tussen de regels door kunnen lezen. Ze kunnen hun emoties vaak niet op de juiste manier uiten. Drukke situaties zijn ook erg spannend, ze vinden het niet fijn om hier aan deel te nemen en zullen het dan ook ontwijken. Een activiteit wordt door mensen met Asperger dan ook gezien als inspannend en belastend. Ze zien het niet als ontspannend, ze willen weg en liever iets voor zichzelf doen. Ze willen wel graag een sociaal leven hebben maar door negatieve ervaringen wordt het lastig. Het kan zijn dat ze zelf hun beperkingen voelen en hierdoor geblokkeerd worden in hun interactie met mensen. Dan is er nog de categorie omgaan met intense interesses, dit is ook echt een kenmerk voor mensen met Asperger. Wanneer zij interesse hebben in een bepaalde hobby, denk aan bijvoorbeeld postzegels verzamelen, dan kunnen ze hier heel ver in gaan. Ze weten er alles over en zullen ook alles uitzoeken zodat zij je er alles over kunnen vertellen. Ze blijven doorpraten over wat hen bezig houdt, wat zij interessant vinden en houden er geen rekening mee of de toehoorder nog wel geïnteresseerd is. De interesse bij mensen met Asperger kan in de kindertijd wisselen, maar wanneer ze gaan puberen wordt er vaak een interesse gekozen die langere tijd aan gaat houden.

Nog meer kenmerken van Asperger

Het bijzondere taalgebruik is bij mensen met Asperger opvallend. Ze praten erg formeel, ze praten vaak ook erg eentonig. Ze hebben een interesse en daar kunnen ze uren over praten, ze moeten hierin geremd worden anders krijg je tot in de details te horen waar het allemaal over gaat. Maar er zijn ook emotionele bijzonderheden. Mensen met Asperger hebben moeite om zich in anderen te verplaatsen en zeker wanneer het over de emoties gaat. Oogcontact en lichamelijk contact kan voor hen ook moeilijk zijn. Er zijn ook nog wat losse kenmerken, zoals het volop bewegen met de vingers, handen, armen of benen. De fijne motorische vaardigheden kunnen vertraagd zijn, qua spel kiezen ze vaak iets wat ze alleen kunnen doen. Zoals je kunt zien zijn veel van deze kenmerken algemeen bij autisme aanwezig. Het is dan ook duidelijk dat Asperger een vorm van autisme is, maar het opvallende hierbij is de echte interesses waar ze zo in opgaan. Ze praten ook formeel en komen vaak heel wijs over. Als zij eenmaal interesse ergens in hebben dan zal dat ook zo blijven, ze willen er alles over weten en kunnen uren aan de pc zitten om alles op te zoeken. Als je er dan naar vraagt, dan kun je soms erg lang bij elkaar zitten omdat zij je ook alles willen vertellen wat ze weten. Er is wel een sociale beperking, maar wanneer het over hun hobby gaat dan lijkt het mee te vallen. Doordat ze verbaal zo sterk lijken, is het voor de omgeving vaak moeilijk te accepteren dat deze mensen “Aspergers” een beperking hebben.