Kenmerken van PDD-NOS

Uitleg over PDD-NOS

PDD-NOS is te herkennen aan de volgende sociale kenmerken: Ze kunnen zich moeilijk inleven in de gevoelens van de ander, vaak kunnen ze emoties niet goed plaatsen en ook het reageren op emoties is voor mensen met PDD-NOS een lastige opgave. Verdere kenmerken zijn: het moeite hebben om gezichtsuitdrukkingen van de ander te interpreteren en ze vertonen vaak onhandig gedrag zeker wanneer er anderen bij zijn. Ze kunnen ook star en dwangmatig zijn in hun gedrag en handelen en ze hebben moeite om met veranderingen om te gaan. Een ander kenmerk van mensen met PDD-NOS is dat zij een algemene taalachterstand hebben en dat zij een gevoel hebben dat zij eenzaam zijn (ook al is dat niet zo). Vaste structuren zijn voor hen erg belangrijk en ze kunnen overgevoelig reageren op prikkels van buitenaf. Zij zijn gedreven door angst en dit kan leiden tot extreme controle. Op school kan dit ook lastig zijn voor de leerling zelf, maar ook voor de omgeving (andere kinderen en de leerkracht). Het gaat er om dat zij voldoende structuur krijgen en dat ze worden geholpen waar nodig. Als je niet zo goed weet wat PDD-NOS wil zeggen dan kan het lastig zijn om met deze mensen iets te ondernemen. Vaak krijgen zij begeleiding waar nodig, ook op school. Volwassenen kunnen ook kenmerken vertonen van PDD-NOS. Zij kunnen er vaak wat beter mee omgaan, omdat zij er al langer mee bekend zijn, maar het kan ook betekenen dat zij zich eenzaam voelen. Dit gevoel kan niet altijd worden weggenomen omdat het een gevoel is van binnenuit. Het is daarom belangrijk dat zij het gevoel krijgen dat er mensen zijn die om hen geven, dit vinden zij fijn, al zullen ze dat niet altijd uiten omdat gevoelens en emoties uiten niet gemakkelijk gaat bij mensen met PDD-NOS.